ANBI


Stichting Jacob

Een algemeen nut beogende instelling

 

Wat is ANBI? 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Onderstaande informatie is voor ANBI noodzakelijk om Stichting Jacob officieel te erkennen als algemeen nut beogende instelling. Mocht u hier verder vragen over hebben, kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen.

Bijlage 1: Waarom de oprichting van “ Stichting Jacob”?

Behorend  bij ANBI de Aanvraag (groeps) beschikking:

naam van de instelling: “Stichting Jacob”

Opsteller: Jaap van Rijn (Penningmeester) Opsteldatum: 1-3-2018

Vestigingsadres:
Jaap van Rijn
Zuidstraat 21
2225GS Katwijk aan Zee
RSIN of fiscaal nummer: 8581 39 212

Al in 2012 heb ik een ANBI beschikking aangevraagd voor de Stichting Mannenzang Katwijk aan Zee, en deze ook gekregen.

Deze stichting “Mannenzang Katwijk aan Zee” heeft ten doel:
a) het organiseren van zogenaamde ‘mannenzangavonden’;
b) het jaarlijks verstrekken van financiële steun aan een of meer algemeen nut beogende instellingen, en wel vanuit de netto-opbrengsten die worden gegenereerd door het organiseren van gemelde mannenzangavonden (zoals bijvoorbeeld middels op die Mannenzangavonden gehouden collecten, de verkoop van geluidsdragers met opnamen van die mannenzangavonden); en
c) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van deze ‘Mannenzangavonden’in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee.

Zie ook de site van de Mannenzang Katwijk:
www.mannenzangkatwijk.nl

Dit jaar heb ik de Stichting “Mannenzang Katwijk” verlaten. Deze Stichting wordt nu beheert door andere bestuursleden.

Al nu blijkt dat het huidige bestuur wel de doelstelling na leeft, maar (te) weinig oog heeft over het opgebouwde archief van CD’s die wij van af 1994 hebben aangemaakt, waarvan wij alle gelden beschikbaar stelden aan Algemeen Nut Beogende Instanties.

 De reden van het opzetten, “Stichting Jacob” is de volgende:

Nu ik vrij bent, en de tijd heb om met twee nieuwe bestuurders, en het van groot belang is om het bestaande archief die opgebouwd is vanaf 1994, dit zijn nu 34 Cd’s weer nieuw leven in te blazen.

Dit willen bereiken door middel van het oprichten van een Nieuwe Stichting n.l:   “stichting Jacob” wij zijn er van overtuigd dat de markt nog lang niet is voorzien van deze geluidsdragers die zijn gemaakt door 2000 zangers. Ook zal de nieuw aan te maken site www.stichtingjacob.nl bijdragen met een webshop en veel PR om deze CD’s aan de man te brengen.

Wij denken onder andere aan een project in Uganda genaamd : Awamu  te ondersteunen, dit zijn wees kinderen waarvan de ouders aan aids zijn overleden, om ze vooral te eten te geven en een opleiding te geven. Tevens een jaarlijkse ondersteuning te geven aan de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee m.n. voor onderhoud van de kerkorgels.

 Aldus opgesteld door het bestuur van de ‘Stichting JACOB’.

 

Bijlage 2: Doelstelling Stichting Jacob


Behorend bij ANBI de Aanvraag (groeps) beschikking:
Naam van de instelling: “Stichting Jacob”
Opsteller: Jaap van Rijn (Penningmeester)
Opsteldatum: 1-3- 2018
Vestigingsadres:
Jaap van Rijn
Zuidstraat 21
2225GS Katwijk aan Zee
RSIN of fiscaal nummer: 8581 39 212

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a) het jaarlijks verstrekken van financiële steun aan een of meer algemeen nut
beogende instellingen, en wel vanuit de netto-opbrengsten van de verkoop van
geluidsdragers van opnamen uit het archief van Mannenzangavonden, opgenomen
vanuit de Nieuwekerk te Katwijk aan Zee, waarvan deze stichting de eigenaar is, en
het uitbrengen van orgel solo CD’s t.b.v. het zelfde doel.
b) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van PR
acties om het archief en verkoop van deze geluidsdragers te promoten middels een
nieuw te maken site, en het uitbrengen van nieuwsbrieven.

Aldus opgesteld door het bestuur van de ‘Stichting JACOB’.

 

Bijlage 3: Beleid Stichting JACOB


Van: Jaap van Rijn
Uitgave datum: 1 Maart 2018
Blad: 2/2
Behorend bij ANBI de Aanvraag (groeps) beschikking:
Naam van de instelling: “Stichting Jacob”
Opsteller: Jaap van Rijn (Penningmeester)
Opsteldatum: 1-3- 2018
Vestigingsadres:
Jaap van Rijn
Zuidstraat 21
2225GS Katwijk aan Zee
RSIN of fiscaal nummer: 8581 39 212

Op maandag 20 november 2017 heeft het voltallige bestuur van
Stichting JACOB te Katwijk aan Zee, het beleid opgesteld, dit beleid
gaat per 1 Januari 2018 in.
Het beleid is in overeenstemming met de vastgestelde doelstelling die zijn
opgenomen in de stichtingsakte van “Stichting JACOB”, dd. 16 november 2017
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a) het jaarlijks verstrekken van financiële steun aan één of meer algemeen nut
beogende instellingen, en wel vanuit de netto-opbrengsten van de verkoop van
geluidsdragers van opnames uit het archief van Mannenzangavonden, opgenomen
vanuit de Nieuwekerk te Katwijk aan Zee, waarvan deze stichting de eigenaar is, en
het uitbrengen van orgel solo CD’s t.b.v. het zelfde doel.
b) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van PR
acties om het archief en verkoop van deze geluidsdragers te promoten middels een
nieuw te maken site, en het uitbrengen van nieuwsbrieven.
1) Het boekjaar wordt per 31 december van ieder jaar afgesloten.
2) Vrijgekomen gelden worden eind januari afgedragen.
3) De standaard financiële buffer dient altijd netto minimaal € 3.000,- te zijn, dus met
aftrek van alle kosten.
4) CD -opname(n) geschieden in eigen beheer .
5) STH Records uit Barendrecht zorgt indien nodig voor editing, persing, booklet en
levering van de CD’s en anders geschied dit in eigen beheer
6) De ‘Stichting jacob’ verzend aan de hand van bestellingen uit de webshop van onze
site https://www.stichtingjacob.nl ingevulde bestelformulieren de CD’s via PostNL.

Stichting JACOB

Penningmeester
Zuidstraat 21
2225 GS Katwijk aan Zee
Telefoon: (071) 4075504
E-mail: jvanrijn002@ziggo.nl
Web: http://stichtingjacob.nl

7) De netto opbrengst van de CD verkoop in dat jaar wordt vastgesteld in januari van het
daaropvolgende jaar. Dit overeenkomstig de navolgende berekening;
Het boekjaar wordt afgesloten per 31 december, het totale banksaldo, dus het saldo van de
betaalrekening plus het saldo van de spaarrekening , minus de nog openstaande kosten
van het afgelopen boekjaar en minus de altijd constante buffer van € 3.000,- is de som
van verdeling..
De gehele netto opbrengst van de Cd-verkoop, van opnamen uit het archief van
Mannenzangavonden, opgenomen vanuit de Nieuwekerk te Katwijk aan Zee, waarvan
deze stichting de eigenaar is, en het uitbrengen van orgel solo CD’s t.b.v. het zelfde
doel. zal ieder jaar medio januari, door het bestuur, worden bepaalt welk “Algemeen
Nut Beogende Instel- (lingen)”, steun krijgt.
1/3 van de gehele netto opbrengst van de Cd-verkoop, zal ieder jaar medio januari
worden overgemaakt aan de Kerkrentmeesters van de Herv. Gemeente te Katwijk aan
Zee.
2/3 deel van de gehele netto opbrengst van de Cd-verkoop, zal ieder jaar in januari
worden overgemaakt aan de “Stichting Awamu”,.
In de januari vergadering wordt door het bestuur bepaalt en vastgelegd in de notulen of
we weer steun geven aan vernoemde Stichting waar de 2/3 netto opbrengst aan wordt
geschonken of dan wel, wordt besloten een ander “Algemeen Nut Beogende Instel-
(lingen)” als doel te kiezen. voorlopig wordt steun gegeven aan de “Stichting Awamu”.
8) Werving van sponsoren, verkoop van onze CD’s etc. geschied, d.m.v.
nieuwsbrieven via onze site, waarvan wij het klanten bestand gebruiken van de
neven Stichting “Mannenzang Katwijk” https://www.mannenzangkatwijk.nl/ en onze
site met webshop is: https://www.stichtingjacob.nl
9) Vergoedingen beleid voor stichting jacob.
Al de medewerkers leveren hun dienst aan Stichting Jacob op vrijwilligers basis, dus
zonder vergoeding, m.u.v. van de punten a, b, en c deze kosten worden betaald
door stichting jacob.:
a. een dirigent,
b. de programmaboekjes voor de samenzang
c. hapje en drankje voor de vrijwilligers in een restaurant na iedere grote samenzangavond

Aldus opgesteld door het bestuur van de ‘Stichting JACOB’.

Arie Stuij
( voorzitter)

Derk van Elten jr
(Secretaris)

Jaap van Rijn
Penningmeester

 

Notulen van Vergaderingen: "Stichting Jacob"

Op de volgende pagina's vindt u de notulen van vergaderingen van Stichting Jacob. Klik op de link om de notule te bekijken. 

Notule: 5 februari 2018 - Vergadering "In Oprichting"

 

Bijlage 4: Financieel beleid

Het bestuur van Stichting Jacob wordt niet beloond, ontvangt geen vergoeding voor hun activiteiten. Hieronder kunt u het overzicht van het financieel beleid bekijken. 

Bekijk Financieel overzicht Stichting Jacob