Nieuwsbrief


Stichting Jacob heeft ten doel:
Het jaarlijks verstrekken van financiële steun aan één of meer algemeen nut beogende instellingen, het jaar 2018 en 2019 tot anders bepaalt door het bestuur, is dit alleen voor stichting Awamu zie (https://www.awamu.co.uk en wel vanuit de netto-opbrengsten van de verkoop van geluidsdragers van opnames uit het archief van Mannenzangavonden, opgenomen vanuit de Nieuwekerk te Katwijk aan Zee, waarvan “stichting Jacob” de eigenaar is, en het uitbrengen van samenzang CD’s t.b.v. het zelfde doel.
 
Wat waren de werkzaamheden in 2017?
Het jaar 2017 is vooral gebruikt om “Stichting Jacob” op te zetten en er een ANBI Stichting van te maken, zodat mensen die een gift geven, deze kunnen aftrekken van de belasting, parallel daaraan is een site gemaakt, zie https://www.stichtingjacob.nl/ Het doel van “Stichting Jacob” is in eerste instantie het archief te onderhouden en te verkopen van de 34 Cd’s die Jaap van Rijn vanaf 1994 t/m 2018 voor “ Stichting Mannenzang Katwijk” heeft gemaakt waarvan de opbrengst wordt geschonken aan Stichting Awamu zie (https://www.awamu.co.uk
 
Stichting Jacob in samenwerking met Stichting Mannenzang Katwijk.
In 2018 bleven we gebruik maken van de site van “ Stichting Mannenzang katwijk” waar o.a. ook de webshop en het archief in is opgenomen is zie https://www.mannenzangkatwijk.nl/ want “Stichting Jacob” heeft ten doel het archief voor “ Stichting Mannenzang katwijk” te beheren. Het gebruik van 2 sites: https://www.mannenzangkatwijk.nl/ en https://www.stichtingjacob.nl/ is een niet gelukkige constructie. Daarom is afgesproken met beide besturen dat Stichting Jacob, mag blijven gebruikmaken van de webshop van https://www.mannenzangkatwijk.nl/ en dat in: Januari, April, Augustus en December van ieder jaar meelift met de Nieuwsbrief van de Stichting Mannenzang katwijk, met daarin, een verkorte versie van de nieuwsbrief via Mannenzang Katwijk.nl met een verwijzing naar de site Stichting Jacob met de complete versie van de Nieuwsbrief van Stichting Jacob.
 
CD Verkoop Stichting Jacob 
Bestellen van de 34 CD’s van Jaap van Rijn, uit het archief “Mannenzang Katwijk aan Zee” die zie https://www.mannenzangkatwijk.nl/
 
Werkzaam heden in 2018 en samenzang avond op 7 september 2018
In 2018 zijn veel giften gegeven om stichting Awamu financieel te kunnen ondersteunen en de weeskinderen en hun voogden een stabielere toekomst te kunnen bieden. Ook heeft er op vrijdag 7 september 2018 een samenzang avond plaatsgevonden in de nieuwekerk van Katwijk aan Zee waarvan een Cd is opgenomen, wat resulteerde in een fantastisch gezongen opname. De opkomst van deze samenzang “Katwijk zingt voor aids weeskinderen in Oeganda” was nog niet al te best, maar bij ervaring moet dit aantal jaarlijks groeien! Er zijn nog CD, te koop van deze samenzang op 7 september 2018, zie de webshop Stichting Mannenzang Katwijk aan Zee”https://www.mannenzangkatwijk.nl/
 
Opbrengsten 2018
Na de tegenvallende start met de samenzang op 7 september is het jaar 2018, financieel toch fantastisch geweest, middels giften, de opbrengsten per 31 december 2019 waren rond de € 11.000,- waarvan er in januari 2019 al vast €8.000,- zijn overgedragen aan de “Stichtting Awamu” zie (https://www.awamu.co.uk, In de kas van stichting Jacob blijft altijd € 3.000,- in reserve, eventueel voor wat ingekocht moet worden en zo, en per kwartaal de afdracht aan de belastingdienst (onze Stichting Jacob is btw verplicht) van 21 % btw van de samenzang Cd’s die zijn verkocht in een kwartaal.
 
Plannen voor 2019,
Ook in 2019 zal de werving voorgezet worden voor de stichting Awamu, en zal de planning van activiteiten bijna gelijk zijn dan in 2018. 1) Mensen kunnen de Giften weer storten op de Rekening van Stichting Jacob Rekening nummer: NL08 RABO 0324 8119 77. 2) We denken met de Pasen weer een concert te geven op Arie Stuij zijn gesampelde orgel en worden diverse mensen uitgenodigd. 3) We organiseren weer een samenzangmiddag en CD opname van Katwijk zingt voor de aidskinderen in Oeganda, , op zaterdag middag 7 september, zie kopje: Speciale, samenzangmiddag / tevens CD opname van Katwijk zingt voor de aidskinderen in Oeganda, tevens afscheidsconcert van Jaap van Rijn, organist van de Nieuwe Kerk op zaterdag middag 7 september om 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur.
 
Over Awamu.
( zie ook verslag van Stichting Awamu n.a.v. gift 2018 aan het einde) In 2017, verbleven Jaap zijn dochter Willeke en haar vriend Tom enige maanden als vrijwilligers in Oeganda, om daar hulp te bieden aan stichting Awamu (https://www.awamu.co.uk). Awamu is opgezet door een vriendin van Willeke van Rijn, Emma uit Londen, die via evenementen en vrienden geld inzamelt. Deze stichting ondersteunt vastberaden vrouwen en voogden van weeskinderen met aids in Oeganda, door opleidingen aan te bieden, vaardigheden te leren en medicatie te verzorgen. Daardoor wil, Jaap van Rijn wil het fantastische kerkorgel in de Nieuwe kerk inzetten om d.m.v. samenzangavonden deze kwetsbare jongeren te ondersteunen.
 
- Katwijk zingt voor weeskinderen met Aids in Oeganda
Het doel van ‘Stichting Jacob’ is onder anderen om Awamu financieel te ondersteunen en de weeskinderen en hun voogden een stabielere toekomst te bieden. Gedurende de samenzangavonden krijgen zowel de mannen als de vrouwen en kinderen van Katwijk en omstreken de gelegenheid samen te zingen voor dit hoognodige doel. Het bestuur van Stichting Jacob (Arie stuij – voorzitter, Derk van Elten – secretaris en Jaap van Rijn – penningmeester) zetten zich dan ook in om dit doel te blijven ondersteunen en te realiseren, door onder andere de verkoop van de samenzang CD. Speciale, samenzangmiddag / tevens CD opname van Katwijk zingt voor de aidskinderen in Oeganda, tevens afscheidsconcert van Jaap van Rijn, organist van de Nieuwe Kerk op zaterdag middag 7 september om 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur. Ook dit jaar 2019 zullen wij (Stichting Jacob) een samenzangmiddag organiseren en wel op zaterdagmiddag DV. 7 september 2019 om 14.00 uur met de naam “Katwijk zingt voor de Aids kinderen in Oeganda” tevens zal deze samenzangmiddag, in het teken staan van afscheid van de organist Jaap van Rijn die eind 2019 zal stoppen als organist van de Nieuwe kerk in Katwijk aan Zee.
 
Graag wil hij in deze samenzang/concert nog éénmaal met mensen samenwerken die hij van 1980 tot 2019 mee samengewerkt hebt.
Ik denk aan het mee doen van:
- diverse koren, |
- de tegenstem groep van de HsHk bij de psalmen,
- Sopraan Jacomina Vooijs die drie liederen voor ons gaat zingen,
- enige solo‘s van de Blaas instrumenten groep met orgel,
- enige 0rgel solo’s door Jaap van Rijn,
Dirigent zal zijn: Bert Noteboom
 
Bij voorbaat hartelijk dank , namens Stichting Jacob,
Jaap van Rijn

Bericht van Awamu


Onze grootste donor in Nederland en nog groter vrienden van Stichting Jakob hebben deze maand een fantastische gift van €8000 gegegeven. Wij danken Stichting Jakob voor al het harde werk in 2018, alle betrokkenen en vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het maken van CDs en het verkopen ervan, en, iedereen die een financiele bijdrage geleverd heeft. 
 
Met deze geweldige gift kunnen we ons werk in de sloppenwijken van Kampala blijven uitvoeren en uitbreiden, om samen met een uitzonderlijke groep lokale vrouwen het leven van wezen en kwetsbare kinderen te veranderen. 
 
Via Awamu zijn in 2018 nu 118 kinderen in school, hebben 336 kinderen psychologische support gehad, en zijn 345 kinderen en 70 vrouwen getraind in het verbouwen van groente in lokale moestuinen. De lokale moestuin zorgt niet alleen voor eten, maar ook voor extra inkomsten als er een overtollige oogst is. Naast de moestuin worden vrouwen en kinderen getraind in andere vokale trainingen, zoals het groeien van champignons, naaien, produceren van zeep en kaarsen en nog veel meer. Op deze manier krijgen de vrouwen hun eigen inkomsten. In 2018 hebben op deze manier 150 vrouwen regelmatig wat geld gespaard, waarvan 46 vrouwen een aparte rekening geopend hebben om de kinderen financieel te ondersteunen.

De bijdrage van Stichting Jakob is enorm. We hopen op een lange samenwerking en danken iedereen namens de kinderen en vrouwen in de sloppenwijken van Kampala. Als U in Nederland woont en onderdeel wilt zijn van dit fantastische project, neem dan alstublieft contact op met Stichting Jakob, Jaap van Rijn, email: jvanrijn002@gmail.com of telefoon: 071-4075504.
 
Meer informatie over Awamu kunt u vinden op: www.awamu.co.uk